• Theo dõi chúng tôi
Điện thoại: 0243 974 6373

Nhận xét khách hàng

Bạn bấm vào đây để đánh giá dịch vụ của công ty Du Lịch Ngọc Châu Á

ĐỘI NGŨ HƯỚNG DẪN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP CỦA CÔNG TY

Hướng dẫn viên của công ty Ngọc Châu Á

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MỘT SỐ ĐOẠN PHIM GHI LẠI HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG TRONG KHI ĐI TOUR

https://www.youtube.com/watch?v=Lxps402TSYM
Đoàn khách Sài Gòn thăm quan Thác Bản Giốc 6.2017

Công ty Ngọc Khánh
Công ty Ngọc Khánh - Cát Bà 5.2017