Tỉnh Đắk Nông được tách ra từ tỉnh Đắk Lắk cũ. Phía bắc tỉnh Đắk Nông giáp tỉnh Đắk Lắk, phía đông và đông nam giáp tỉnh Lâm Đồng, phía... Xem thêm
Thông tin đang được cập nhật ......

Tìm kiếm

Thành viên