Là một tỉnh duyên hải miền Trung, phía bắc giáp Quảng Ngãi, phía tây giáp Gia Lai, phía nam giáp Phú Yên, phía đông giáp biển... Xem thêm
Thông tin đang được cập nhật ......

Tìm kiếm

Thành viên