Bangkok, hay Băng Cốc, (phiên âm cũ: Vọng Các) là thủ đô và thành phố lớn nhất của Thái Lan. Thành phố nằm ở hữu ngạn sông Chao Phraya. Băng Cốc là... Xem thêm

Tìm kiếm

Thành viên